Prekybos ginklais strategija


Siekiant sukurti visuotinius, regioninius ir nacionalinius mechanizmus, būtinas veiksmingas daugiašališkumas.

prekybos ginklais strategija

Tarptautiniu mastu pirmenybė teikiama: Jungtinių Tautų veiksmų programos dėl ŠLG įgyvendinimui; ŠLG paieškai naudojantis visuotiniu ataskaitų teikimo mechanizmu iTrace II ; Protokolo dėl kovos su neteisėta šaunamųjų ginklų gamyba ir prekyba ratifikavimui.

Regionų mastu ES teikia finansinę paramą konkrečioms programoms, skirtoms kovoti su grėsme saugumui, kurią kelia neteisėti ŠLG LibijojePietryčių Europoje ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos regione. Šią strategiją sustiprina priemonė, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikospadedanti užkirsti kelią krizėms, į jas reaguoti ir sukurti saugią bei stabilią aplinką visame pasaulyje.

prekybos ginklais strategija

Kas 6 mėnesius Europos išorės veiksmų tarnyba teikia Tarybai patvirtinti pažangos ataskaitą. Daugiau informacijos žr. Šaulių ginklai — tai pistoletai, šratiniai šautuvai, koviniai šautuvai ir lengvieji kulkosvaidžiai.

prekybos ginklais strategija

Lengvieji ginklai — tai sunkieji kulkosvaidžiai, granatsvaidžiai ir prieštankiniai ginklai.