Prekybos gautinų sumų sistema, Kategorija


prekybos gautinų sumų sistema

Teikti Pasiūlymą Kaip apskaitoje registruojamas parduodant prekę gautas pakuotės užstatas? Parduodant prekę, kuriai taikoma užstato sistema, gautas ir sąskaitoje faktūroje, kasos aparato kvite ar kitame apskaitos dokumente atskirai nurodytas pakuotės užstatas įmonės apskaitoje registruojamas kaip gautas avansas.

Registruojant apskaitos įrašus, kuriuose dalyvauja skolinės sąskaitos pvz. Šios sumos susidengia pvz. Jei pinigų gavime arba išmokėjime pridedate pagrindo dokumentą — tada dengimas įvyksta automatiškai. Būna atvejų, kai pirmiausia yra mokėjimas, o tik tada užregistruojama sąskaita, tokiu atveju dengimą reikia atlikti rankiniu būdu. Arba stornuojate užregistruotą sąskaitą, kuri yra apmokėta — tada dengimą taip pat reikia atlikti rankiniu būdu.

Gavus pinigus daromi įrašai: D Sąskaitos bankuose, D Kasa K Gauti avansai pakuočių užstatai Gautų užstatų suma nurašoma, kai išmokamas grąžinamas užstatas už priimtas užstato sistemoje dalyvaujančių prekių pakuotes. Atsižvelgdama į konkrečias sąlygas įmonė pasirenka, kurioje buhalterinėje sąskaitoje —  Gauti avansai ar Kitos gautinos skolos — registruos už grąžintas pakuotes pirkėjams išmokėtas sumas.

prekybos gautinų sumų sistema

Pavyzdžiui, veiklą pradedanti įmonė tikisi, kad veiklos pradžioje išmokos už priimtas pakuotes viršys parduodant prekes gaunamų užstatų sumą, todėl nusprendžia gautų ir grąžintų užstatų sumas registruoti sąskaitoje Kitos gautinos skolos pakuočių užstatai. Kai užstatas už priimtas užstato sistemoje dalyvaujančių prekių pakuotes išmokamas grynaisiais pinigais, apskaitoje daromi įrašai: D Kitos gautinos skolos pakuočių užstatai arba D Gauti avansai pakuočių užstatai.

prekybos gautinų sumų sistema