Kardinolų prekybos galimybės


Mortos grupės susitikime metais Britų kardinolas Vincentas Nichols praėjusį sekmadienį dalyvavo Teofilio Matulionio skelbimo palaimintuoju iškilmėje Vilniuje, kaip Europos Vyskupų konferencijų tarybos CCEE pirmininkas, tačiau pirmadienį į Lietuvos Respublikos Seimą atvyko kaip šv. Prie diskusijos prisidėjo Seimo nariai, Vidaus reikalų ministerijos ir policijos vadovai, žurnalistai ir ekspertai. Mortos grupė yra bendras policijos ir Bažnyčios vadovų tinklas  iose, šiuo metu, valstybėse, įsteigtas metais.

Tarp pasirinktųjų dvasininkų yra 10 jaunesnių nei 80 metų kardinolų, turinčių teisę balsuoti konklavoje, todėl būsimas popiežius ateityje gali būti savo pažiūromis labai panašus į dabartinį. Tarp paskirtų vyresnių kardinolų yra metis lietuvis S. Tamkevičius, jėzuitas, praeityje kalėjęs už antisovietinę veiklą ir dešimčiai metų išsiųstas į darbo lagerius Sibire.

Praėjusiais metais vizito į Lietuvą metu S. Tamkevičius lydėjo popiežių Pranciškų į KGB kalėjimo vietą Vilniuje — čia paskirtasis kardinolas buvo kalinamas suėmimo metu. Tai buvo viena jautriausių popiežiaus kelionės į Lietuvą akimirkų.

fx pasirinkimo galiojimo laikas baigiasi šiandien

Tamkevičius yra ketvirtasis lietuvių kilmės kardinolas per visą istoriją. Popiežius Pranciškus metais tapo pirmuoju lotynų amerikiečių ir jėzuitų popiežiumi. Vadovaudamasis jėzuitų moralinėmis nuostatomis, popiežius skiria daug dėmesio atstumtoms bendruomenėms ir renkasi panašios pasaulėžiūros kardinolus.

Po šeštadienio konsistorijos popiežius Pranciškus bus paskyręs 52 proc. Kardinolų kolegijos narių, dėl savo amžiaus galinčių balsuoti renkant naują pontifiką.

epinės akcijų pasirinkimo sandoriai

Daugelis kunigų, kurie šeštadienį iš popiežiaus rankų gavo raudoną kepuraitę, yra kilę kardinolų prekybos galimybės tolimiausių besivystančių pasaulio vyskupijų, niekada neturėjusių jiems atstovaujančio Katalikų Bažnyčios kardinolo. Tai nėra sutapimas. Pranciškus, kilęs iš Argentinos, metais tapo pirmuoju lotynų amerikiečių ir jėzuitų popiežiumi.

koks procentas akcijų opcionų pasibaigia bevertis

Kelionėse, sielovados veikloje ir paskyrimais popiežius visada pirmenybę teikia periferinėms ir atstumtoms bendruomenėms. Popiežiaus pasirinkti kardinolai rodo, kad katalikų hierarchija ir toliau atstovaus visuotinei Bažnyčiai, kuri sparčiai plečiasi pietuose, bet traukiasi Europoje bei Šiaurės Amerikoje.

magento 2 pasirinktinių akcijų atsargos

Pranciškus yra pripažinęs kai kurią JAV Bažnyčios atstovų kritiką, tačiau neleidžia dešiniajam sparnui daryti įtakos jo pasirinktai krypčiai. Papildęs Kardinolų kolegiją didesniu panašiai mąstančių kardinolų skaičiumi, popiežius planuoja sekmadienį pradėti tris savaites truksiantį susitikimą, skirtą aptarti, kaip bažnyčia gali pasitarnauti vietiniams Amazonijos regiono gyventojams.

Spausdinti Sigitas Tamkevičius.

Vienas iš paskirtųjų kardinolų, kanadietis Michaelas Czerny pareiškė, kad, jo manymu, kritika kyla iš grupių, turinčių interesų plėtoti ūkinę veiklą Amazonijoje ir siekti kitų prioritetų, kurie nesuderinami su popiežiaus vizija.