Prekybos patvirtinimo sistemos


Patvirtintas naujos redakcijos Prekybos gamtinėmis dujomis reglamentas m. Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamentas — prekybos taisyklių rinkinys, nustatantis esminius reikalavimus gamtinių dujų rinkos dalyviams, pageidaujantiems vykdyti prekybą gamtinėmis dujomis biržoje.

prekybos patvirtinimo sistemos

Pakeitimus Reglamente Bendrovė įvedė atsižvelgiant į planuojamą prekybos aikštelės atidarymą Suomijoje ir bendro virtualaus Latvijos ir Estijos prekybos taško sukūrimą, taip pat siekį padidinti biržos paslaugų prieinamumą suteikiant galimybę biržos dalyviams vykdyti prekybą nepertraukiamai dieninių sandorių rinkoje. Taip pat atlikti kiti redakcinio pobūdžio Reglamento pakeitimai.

prekybos patvirtinimo sistemos

GET Baltic valdybai patvirtinus naujos redakcijos Reglamentą, Bendrovė pradeda Gamtinių dujų biržos dalyvių sutarčių pasirašymą su asmenimis, kurie pateikė prašymus sudaryti biržos dalyvio sutartis siekiant vykdyti prekybą Suomijos prekybos aikštelėje. Asmenys norintys tapti biržos dalyviais privalo: Pateikti prašymą tapti gamtinių dujų biržos dalyviu; Pateikti įgaliotos įstaigos išduotą juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašą; Pateikti perdavimo paslaugų sutarties kopiją su perdavimo sistemos operatoriumi; Pateikti įkainių plano pasirinkimo formą.

prekybos patvirtinimo sistemos

Gavusi prašymą tapti gamtinių dujų biržos dalyviu, GET Baltic įvertins pateiktą informaciją ir priims motyvuotą sprendimą dėl dalyvio statuso suteikimo. Pasirašius minėtas sutartis dalyviui bus suteikti prisijungimai prie elektroninės prekybos sistemos ETS. GET Baltic specialistai yra pasiruošę supažindinti su procesu ir padėti ruošiant reikiamus dokumentus.

prekybos patvirtinimo sistemos

Susipažinti su naujos redakcijos Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamentu galite čia: Prekybos patvirtinimo sistemos gamtiniu duju biržoje reglamentas Taikomas nuo m. Daugiau informacijos: Prekybos ir produktų vystymo vadovė ieva.

prekybos patvirtinimo sistemos