Indijos prekybos klasifikacija pagrįsta suderinta kodavimo sistema. EUR-Lex - R - LT


Pareiškėjas produktui taikė TARIC kodą 13 00 90 nejoninė paviršinio aktyvumo medžiaga, kurios pagrindas yra menthenas, naudojama žemės ūkyje.

Atsiliepimai

Tokiu būdu Komisija, nesiremdama ekspertų išvadomis dėl specialiųjų žinių reikalaujančių klausimų, pažeidė pareigą tinkamai ištirti bylos įrodymus ABTĮ 57 str.

Tie patys reikalavimai keliami ir Komisijai.

nemokama kursų opcionų prekyba opciono prekyba nasdaq

Komisijos nuostatų 4 punkte nurodyta, kad Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, o MAĮ numatyta, kad klausimai, kurių nereglamentuoja MAĮ sprendžiami Administracinių bylų teisenos įstatymo tvarka.

Remiasi Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto trijų habilituotų mokslo daktarų parengta pažyma, kuri buvo pateikta Komisijai. Specialisto nuomone Aventrol neturi įtakos augalų augimo procesams, derliaus priedas gaunamas dėl to, kad sėklos neišbyra iš ankštarų. Ekspertų išvados patvirtino, kad produktas neturi įtakos augalų gyvybiniams procesams ir indijos prekybos klasifikacija pagrįsta suderinta kodavimo sistema augimo reguliatorius.

Komisija nesiremdama jokiomis kitomis ekspertų išvadomis nusprendė, kad pareiškėjo minėtos specialistų išvados yra klaidingos, ir produktas neva yra augimo reguliatorius. Pareiškėjo manymu, byloje nėra nei vieno įrodymo paneigiančio specialistų išvadas.

iq pasirinkimo sandorių strategijos akcijų prekybos prekybos mokesčiai

Jau vien tai yra pagrindas naikinti Komisijos sprendimą. Pareiškėjas skundą grindžia Vyriausybės nutarimo Nr. Nutarimas pateikia sąrašą augalų apsaugos priemonių ir jame skirsto tas priemones į pogrupius, augimo reguliatoriai yra vienas iš tokių pogrupių. Todėl nėra abejonės, kad kalbama apie tuos pačius augimo reguliatorius, kaip vieną iš augalų apsaugos priemonių rūšių. Remiasi ir senos redakcijos iki Augalų apsaugos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 9 punktu.

Apdorojimas arba perdirbimas, suteikiantis kilmės statusą 35 straipsnis Šiame skyriuje nurodomas tekstilės ir tekstilės gaminių, klasifikuojamų Kombinuotosios nomenklatūros XI skyriuje, taip pat tam tikrų kitų produktų, ne tekstilės ar tekstilės gaminių, apdorojimas arba perdirbimas, kuris laikomas atitinkančiu Kodekso 24 straipsnyje nustatytus kriterijus ir suteikia atitinkamiems produktams šalies, kurioje jie buvo apdoroti arba perdirbti, kilmės statusą. Tačiau 10 priede išvardytiems produktams tik konkretūs šio priedo 3 skiltyje kiekvienam produktui nurodyti procesai laikomi užbaigtais, neatsižvelgiant į tai, ar dėl jų pasikeičia KN pozicija. Jei galima, suinteresuotas asmuo pateikia informaciją apie kilmės sertifikatą jį išdavusi įstaiga, sertifikato numeris ir datasu kuriuo buvo eksportuotas įrenginys, mechanizmas, aparatas ar mašina, kurio priežiūrai skirtos atsarginės dalys. Valstybių narių kompetentingų institucijų ar įgaliotųjų įstaigų išduotas kilmės sertifikatas turi atitikti 47 straipsnio a ir b punktuose nustatytas sąlygas. Sertifikatų ir prašymų juos išduoti blankai turi atitikti 12 priede pateiktus pavyzdžius.

Paaiškina, kad galiojanti Augalų apsaugos įstatymo redakcija paaiškindama, kas yra augalų apsaugos priemonės, tiesiog daro nuorodą į Reglamento EB Nr. Pareiškėjas remiasi ir kitais teisės aktais ir teigia, kad iš visų paminėtų teisės aktų aiškiai matyti, kad augimo reguliatoriai yra augalų apsaugos priemonės. Nurodo, kad atsakovo laboratorija nesertifikuota tokiems tyrimams. Nagrinėjamoje byloje Atsakovas spręsdamas dėl produkto klasifikavimo remiasi Muitinės laboratorijos tyrimo protokolu.

Byla eI/ - eTeismai

Naujausioje, aktualioje praktikoje nagrinėjamos kategorijos bylose konstatuojama, jog net ir nesant teisiškai reikšmingų tyrimų, paneigiančių Muitinės laboratorijos atliktą pareiškėjo importuotų prekių tyrimą dėl Kombinuotosios nomenklatūros kodo nustatymo, mokestinį ginčą nagrinėjanti institucija privalo byloje esančius Muitinės laboratorijos tyrimų protokolus įvertinti vadovaujantis tomis pačiomis taisyklėmis, kaip ir kitus įrodymus - pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaujantis įstatymu.

Vertinant Muitinės laboratorijos protokolus, turi opcionai prekiaujantys karvy patikrintas ne tik jų sąsajumas liečiamumas bei leistinumas, bet turi būti įvertintas ir ištyrimo visapusiškumas, tyrimo duomenų atitikimas išvadai ir pan.

Muitinės laboratorijos tyrimų protokolui jrodinėjimo procese negali būti suteikiama išskirtinė reikšmė - nustatant ginčo prekių tarifinę poziciją, mokesčių mokėtojas turi teisę savo iniciatyva lot. Mokesčių mokėtojui suteikiama teisė teikti teismui visus galimus įrodymus, pagrindžiančius galimą muitinės įstaigų Muitinės laboratorijos atlikto prekių klasifikavimo neteisingumą ir nepagrįstumą, o mokestinius ginčus nagrinėjančios institucijos šiuos įrodymus privalo aktyviai vertinti.

Ginčai su muitinės įstaigomis dėl prekių klasifikavimo laikytini mokestiniais ginčais, kuriuose taikomos bendrosios mokestinių ginčų procesui įrodinėjimo taisyklės. Komisija cituoja ES Teisingumo Teismą, išaiškinusį, kad KN paaiškinimai yra svarbi priemonė užtikrinant vienodą Bendrojo muitų tarifo taikymą ir, kaip tokia, sudaro jam aiškinti tinkamą medžiagą.

nse atskirų akcijų pasirinkimo sandoriai djellala swing strategijos pagrindai

Visos priemonės, kurios daro įtaką augalų fiziologiniams procesams augimo reguliatoriai turi būti registruojami Valstybinėje augalininkystės tarnyboje. Prekyba tokiais produktais neregistravus jų Valstybinėje augalininkystės tarnyboje yra draudžiama ir netgi baudžiama. Atitinkamai, jeigu produktą traktuoti kaip augimo reguliatorių, jo negalima pardavinėti Lietuvoje, kol jis neregistruotas Valstybinėje augalininkystės tarnyboje, kaip toks arba kaip kita augalų apsaugos priemonė.

  1. Akcijų pasirinkimo fvv
  2. Kas yra apykaklės pasirinkimo strategija

Vadinasi, jau vien dėl to produktas negali būti nei augimo reguliatorius, nei kitokia augalų apsaugos priemonė, nes tokiu būdu prekyba juo Lietuvoje išvis būtų negalima. Be to, pinolenas, pagrindinė produkto sudedamoji medžiaga, yra paviršinio aktyvumo medžiaga, nes užpurkšta ant rapsų suklijuoja jų paviršių, ji nepatenka į augalo vidų, t. Atsakovas byloje yra pripažinęs, kad nejoninės paviršinio aktyvumo medžiagos turi būti klasifikuojamos KN 13 00 pozicijoje, tačiau teigė, kad pinolenas nėra paviršinio aktyvumo medžiaga.

Versti aprašą atgal į anglų Jungtinės Valstijos. The HS standard is an international product classification protocol used by customs officials for levying tariffs and controlling quotas on imported goods. The first six digits of the Schedule B and Harmonized System numbers are the same.

Toje pačioje Produkto etiketėje, kuria kaip vieninteliu šaltiniu vadovavosi atsakovo laboratorija, yra aiškiai nurodyta, kad produktas yra naudojamas augalų apsaugos produktų indijos prekybos klasifikacija pagrįsta suderinta kodavimo sistema prie augalų pagerinti.

Toks produkto naudojimo būdas aprašomas ir įvairiuose žemės ūkio informacijos šaltiniuose. Teigia, kad tai patvirtina produkto etiketėje pateiktas produkto veikimo aprašymas, taip dvejetainiai opcionai demp ir kiti žemės ūkio informacijos šaltiniai cituojami skunde.

Taip pat teigia, kad pareiškėjo poziciją patvirtina ir užsienio valstybių eksporto duomenys apie prekių klasifikavimą. Pareiškėjas remiasi Indijos eksporto duomenimis.

Account Options

Mano, kad tai paneigia atsakovo argumentus dėl to, kokie produktai klasifikuojami pozicijoje skalbikliai ir valikliai. Apie teismo posėdį pranešta tinkamai. Neprisistatęs advokatų kontoros atstovas prieš teismo posėdį telefonu pranešė teisėjai pranešėjai, kad vykdamas į teismo posėdį atstovas pateko į eismo įvykį.

Įvertinus esamą situaciją, skundo išsamumą, didelės apimties bylos medžiagą, teisėjų kolegija nutarė, kad nėra pagrindo, numatyto ABTĮ 78 straipsnio 3 dalyje, dėl kurio būtų galimybė ar poreikis atidėti bylos nagrinėjimą.

Pareiškėjas ir toliau teigia, kad jo importuotos prekės, deklaruotos importo deklaracijose Nr. Tarybos reglamento EEB Nr. Skyrių, skirsnių ir poskirsnių pavadinimai pateikiami tik nurodymui palengvinti; juridiniais tikslais prekių klasifikavimas turi būti nustatomas pagal pozicijų pavadinimus bei skyrių ir skirsnių pastabas ir, jeigu šiuose pozicijų pavadinimuose ir pastabose nenurodyta kitaip, vadovaujantis toliau išdėstytomis nuostatomis: 2.

Prekės, sudarytos iš daugiau kaip vienos medžiagos, turi būti klasifikuojamos vadovaujantis 3 taisyklės nuostatomis. Juridiniais tikslais klasifikuojant prekes bet kurios pozicijos subpozicijose vadovaujamasi subpozicijų pavadinimais ir visomis taikytinomis subpozicijų pastabomis, taip pat mutatis mutandis pirmiau išdėstytomis taisyklėmis, laikantis nuostatos, kad gali būti sugretinamos tik to paties lygio subpozicijos.

Taikant Šią taisyklę taip pat reikia remtis atitinkamo skyriaus ar skirsnio pastabomis, jeigu pagal kontekstą nereikalaujama kitaip. Atsižvelgiant į tai, kad prekės klasifikavimui pakako pateiktų duomenų apie prekės sudėtį, Muitinės laboratorija prekės sudėties tyrimo neatliko, o kodą nustatė remdamasi minėtais pateiktais, prekės sudėtį apibūdinančiais, dokumentais, todėl ir pareiškėjo priekaištai, kad tyrimus atliko nesertifikuota tokiems tyrimams atlikti Muitinės laboratorija, nepagrįsti.

Prekių mėginių administravimo taisyklių, patvirtintų Muitinės departamento generalinio direktoriaus m. Tyrimo protokole Nr.

Taigi pozicijoje klasifikuojami insekticidai, rodenticidai, fungicidai, herbicidai, augalų dygimo lėtikliai ir augalų augimo reguliatoriai, dezinfekcijos priemonės ir panašus produktai, suformuoti į formas arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, arba turintys preparatų arba dirbinių pavidalą. Jų naudojimo būdai gana įvairūs, o poveikis kinta nuo augalo sunaikinimo iki augimo skatinimo ir pasėlių derlingumo padidinimo.

pendaftarano dvejetainiai variantai harmoninės prekybos sistemos

Vadovaujantis minėtais paaiškinimais, augalų augimo reguliatoriai naudojami augalų vegetacijos procesams pakeisti, norint paspartinti arba sulėtinti jų augimų, padidinti derlingumą, pagerinti kokybe, palengvinti derliaus nuėmimą ar kt. Ši plėvelė užsandarina pirmąsias subrendusias ankštaras išvengiant nesubrendusių sėklų išbirimo iš ankštarų ant žemesleisdama kitoms sėkloms pilnai subręsti.

Dėl to gaunamas maksimalus sėklų derlius iš viso augalo.

Taigi šis produktas iš esmės sumažina savaiminį perbrendusių ar priverstinį žaladarių pažeistų ankštarų atsidarymą ir sėklų išbyrėjimą iš jų, dėl to gaunamas maksimalus sėklų derlius. Taigi ši prekė klasifikavimo požiūriu, neabejotinai atitinka KN pozicijos aprašymą ir Suderintos prekių aprašymo ir kodavimo sistemos paaiškinimų HSENs, VI skyriaus nuostatose pateiktą augalų augimo reguliatoriaus apibūdinimą.

Šiuo atveju pareiškėjo deklaruotas 13 00 90 TARIC kodas visiškai netinka, nes neturi šiam kodui būtinų požymių. Muitinės laboratorija yra muitinės specialioji įstaiga, kurios vienas iš svarbiausių uždavinių yra tirti prekių pavyzdžius ir mėginius bei teikti ekspertines išvadas valstybės bei savivaldybių institucijoms bei įstaigoms ir ūkio subjektams dėl prekių klasifikavimo pagal muitinės naudojamas nomenklatūras Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymu Nr.

Todėl Muitinės laboratorijos Tyrimo protokolas Nr. Muitinės laboratorijos tyrimo išvados buvo įpareigojančios muitinei, todėl Vilniaus teritorinė muitinė pagrįstai rėmėsi Muitinės laboratorijos išvada ir pareiškėjo importuotą prekę priskyrė 93 90 90 TARIC kodui.

EUR-Lex - R - LT

Be to, pareiškėjas nei Muitinės departamentui, nei Mokestinių ginčų komisijai nepateikė įrodymų, kurie galėtų paneigti Muitinės laboratorijos bei teritorinės muitinės padarytų išvadų. Muitinės departamento nuomone, tokie pareiškėjo argumentai yra visiškai nepagrįsti ir šiame ginče teisiškai nereikšmingi. Muitinės departamento nuomone, veikliosios medžiagos di-l-p-mentenas išbraukimas iš Komisijos reglamento EB Nr. Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo bei Europos Sąjungos direktyvos Nr.

Minėtos direktyvos nuostatos nekeičia prekių klasifikavimo principų ir nedaro įtakos importuoto produkto klasifikavimui.

geriausias pasirinkimas prekybos svetainėse akcijų pasirinkimo pratimų skaičiuoklė

Pažymi, kad KN pozicijai priskirtini ne tik produktai, kurių veiklioji medžiaga yra įtraukta į pavojingų, kenksmingų ar kitais aspektais suskirstytų medžiagų, taip pat ir į augalų apsaugos produktų sąrašus, bet ir mažiau pavojingi bei nekenksmingi produktai, skirti naudoti tiems patiems tikslams. Nekyla ginčas dėl pareiškėjo importuotos prekės sudėties, jos poveikio augalams, įtakos aplinkai ar žmonių sveikatai, pagal atitinkamus kriterijus priskirtinos ar nepriskirtinos augimo reguliatoriams ar pripažįstamos augalų apsaugos priemonėmis ir t.

  • Geriausi dvejetainiai variantai mt4 rodikliai